Výroční zprávy, poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb