Stará zavlekovská škola

Stará zavlekovská škola byla v prostorách školního bytu vlevo od vchodu. Byla zde jedna třída, která později slou­žila jako školní jídelna a potom obřadní síň MNV. Další učebna byla v č. 73, dříve 48 u Křítů, kde bydlel později Johánek. V těchto dvou místnostech se učilo až do roku 1892. Je zde připomínán učitel Petr Maidl a podučitel jeho bratr o 4 roky mladší Matěj Maidl. Byli to syni Josefa Maidla, syna velhartického mlynáře Jana Maidla, který v Zavlekově učil a bydlel ve školním bytě již v roce 1823.   Podučitel Matěj Maidl byl považován v revolučním roce 1848 za buřiče, rebelanta a hlavního iniciátora odporu na Nalžovsku, kde vládly napjaté vztahy s vrchností zejména kvůli lukám “Na drahách”, “Na bahnech” a obecním drahám “Za horou”, které dala nalžovská vrchnost rozdělit a polovinu z nich si přivlastnila. Maidl proti vrch­nosti agitoval, předčítal poddaným po hospodách no­viny, rozšiřoval pamflety proti úředníkům, organizoval tzv. konstituční hony v panských lesích, zabírání pastvin a spolu s bratrem Petrem měl podíl na sepsání jedné z mála českých peticí zaslaných pražskému Národnímu výboru ze Západních Čech. Maidl, jehož obviňovali i z nemo­rálního života, musel nakonec ze Zavlekova odejít do Ka­tovic, kde se zdržoval. Vrátil se do Zavlekova, kde jeho otec zůstal jako učitel. Sám však již neučil a jeho stopy končí v neznámu.   Dalším učitelem je František Mráz, který je připomínán v roce 1891 při stavbě nové školy.