Skránčice

První písemná zpráva o vsi Skránčice je z roku 1411. Bylo jednáno o desátku obilném ve vsích Skránčicích a Plichticích ke kaplanství v Zavlekově. Roku 1596 je zmínka o vsi Skránčice v deskách zemských jako zboží panství Plánického. Ves leží na jižním svahu vrchu Škalky. Nedaleko se prostírá rozsáhlý rybník Hnačovský, jehož břehy se dotýkají katastrálních hranic Skránčic, Hnačova, Plichtic a Zavlekova.

 Na potoku Bradavka je rybník a osamělý mlýn Bradava, blíže pak Nová hospoda, rodiště básníka Rudolfa Mayera. Proti, na druhé straně státní silnice, bývala kovárna, kde byl v době povoznictví velmi čilý ruch.

Uprostřed návsi je kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1936.