Úterý  28. ledna 2020 --- Svátek má Otýlie Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2020
  08.01.2020   22.01.2020   05.02.2020   19.02.2020   04.03.2020   18.03.2020   01.04.2020   15.04.2020   29.04.2020   13.05.2020      27.05.2020     10.06.2020      24.06.2020
Novinky
19.12.2019: Vložen zápis ze zasedání OZ 11.12.2019
Fotogalerie
Fotbal - 2
Foto
zobrazení: 2928
známka: 1.00
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Výroční valná hromada SDH Zavlekov - 10. 1. 2020

 

Výroční valné hromady SDH Zavlekov se dne 10. 1. 2020 zúčastnilo 38 členů sboru a 3 hosté.

 

1. Zahájení a přivítání hostů - p. Johánek.

2. Schválení programu VVH, zapisovatelem byl určen Černík L., ověřovateli  zápisu Voráček J., Procházka P. st.

3. Informace ze zpravodaje OSH Klatovy - p. Johánek.

4. Zpráva o činnosti sboru za rok 2019 - p. Johánek.

5. Zpráva velitele sboru k soutěžím - Zahálka M.

6. Volby výboru SDH Zavlekov, zvoleni tito členové sboru:

 

        Starosta - Johánek Stanislav

        Místostarosta - Přerost Miroslav

        Velitel+velitel zásahové jednotky - Zahálka Miroslav

        Zástupce velitele - Křesák Karel ml.

        Strojník - Procházka Pavel st.

        Referent mládeže - Melcová Hana

        Referent prevence - Voráček Josef

        Jednatel - Černík Luděk

        Hospodář - Voráčková Iveta

        Kronikář - Černíková Jana

 

7. Zpráva o stavu účetnictví sboru - p.Voráčková

8. Zpráva o činnosti mladých hasičů - p. Melcová

9. Zpráva kontrolní a revizní komise - p. Přerost

10. Zástupcem na shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů byli zvoleni  Melcová H. a Zahálka M.

11. Jako člen okresní rady mládeže byla schválena Melcová H.

12. Udělení vyznamenání:

 

        Za věrnost - 30 let u sboru - Souček J.

        Za věrnost - 60 let u sboru - Bastl J., Petráň F.

 

 13. Známé akce na rok 2020:

 

       15. 2. - hasičský bál

         8. 5. - pietní akt u pomníku padlých

       23. 5. - okrsková hasičská soutěž v Zavlekově + taneční zábava

         6. 6. - pouťová zábava

         4. 7. - hasičská soutěž "Zavlekovský pohár" + taneční zábava

       srpen - dětský den - "Zavlekovská stezka"

 

14. Zajištění hasičského plesu:

 

       Vstup - Voráček J., Šíma K., Procházka F.

       Tombola - Procházka P. st., Zahálka M.

       Dámská volenka - Přerost M. st., Johánek S.

       Šatna - Přerost R.

       Pozvánky - Křesák K. st., Frančík K., Johánek S., Přerost M., Fous J., Křesák K. ml., Voráček J., Kindelmann V.

 

15. Diskuse:

 

      p. Prexl - starosta obce - poděkování za činnost mladých hasičů a SDH

      p. Lašek - starosta okrsku -  poděkování za činnost sboru a reprezentaci okrsku| Vydáno dne 15. 01. 2020 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 17. 12. 2019

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 17. 12. 2019

 

Přítomni: Johánek S., Procházka P., Přerost M., Zahálka M.,Voráčková I.,  Křesák K. st.,Voráček J., Melcová H., Černík L.

 

Nepřítomni: Fous J.,  Frančík K.,

 

 1. Proběhlo přijetí nových členů sboru. Přijati - Volmut Václav, Volmutová Julie.
 2. VVH SDH Zavlekov se uskuteční dne 10.1.2020 od 19.00 hodin v sále "Restaurace Pod Hradem".
 3. Hasičský bál se uskuteční dne 15.2.2020 od 20.00 hodin. Byl projednán návrh organizačního zajištění této akce. K tanci i k poslechu hraje hudební skupina Káča Band.
 4. Dne 23.5.2019 bude SDH Zavlekov pořádat Okrskovou hasičskou soutěž na fotbalovém hřišti. Po skončení soutěže bude následovat taneční zábava, která se uskuteční ve stanu u hasičské zbrojnice.
 5. Byl odsouhlasen příspěvek na plavání mladých hasičů ve výši 2000 Kč.
 6. Byl odsouhlasen příspěvek na činnost okrsku ve výši 1000 Kč.

 

 

 

Zapsal: Černík L.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 19. 12. 2019 | 28 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Podzimní kolo hry Plamen - Žihobce - 19. 10. 2019

   Dne 19. 10. 2019 se tentokrát v Žihobcích konalo podzimní kolo hry "Plamen", které se skládá ze štafety 400m CTIF a závodu požární všestrannosti. Družstvu mladých hasičů, které se na soutěž připravovalo během podzimu,  po provedení   dvou  disciplín patří průběžně 24. místo v kategorii starších.

 

Fotografie:

Výsledky:| Vydáno dne 06. 11. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovská stezka - 24. 8. 2018

       Dne 24. 8. 2019 v odpoledních hodinách uspořádal SDH Zavlekov ve spolupráci s MS Zavlekov akci pro děti pod názvem "Zavlekovská stezka". Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí, které se vydali buďto sami nebo v doprovodu rodičů na značenou trasu v okolí Zavlekova, kde je na jednotlivých stanovištích čekalo několik dovednostních soutěží či ukázky mysliveckých odborností. Stezka začínala a zároveň  končila u hasičské zbrojnice, kde byli dětem na závěr předány ceny a celá akce byla zakončena opékáním buřtů .

 

     Fotografie:| Vydáno dne 04. 09. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 15. 8. 2019

 

Přítomni: Johánek S., Frančík K., Procházka P., Přerost M., Zahálka M., Voráčková I., Křesák K. st.

Nepřítomni:  Voráček J., Melcová H., Černík L., Fous J.

 

 1. Bylo provedeno konečné vyúčtování pouťové zábavy a hasičské soutěže "Zavlekovský pohár".
 2. Volná místa na zájezd do Žatce dne 7. 9. 2019 budou poskytnuta ostatním zájemcům mimo SDH Zavlekov.
 3. Bylo projednáno organizační zajištění dětského dne "Zavlekovská stezka" ve spolupráci s MS Zavlekov, SDH - 4 stanoviště, MS - 3 stanoviště, který se koná dne 24. 8. 2019 od 13.00 hodin.
 4. Známé termíny akcí na rok 2020:

         6. 6. 2020 - pouťová zábava

         4. 7. 2020 - Zavlekovský pohár + taneční zábava-Kabát revival| Vydáno dne 19. 08. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Memoriál Václava Nováčka - Číhaň - 3. 8. 2019

   

      Dne 3. 8. 2019 se jedno družstvo mužůa a jedno družstvo smíšené zůčastnilo tradiční hasičské soutěže v Číhani. Družstva soutěžila v požárním útoku, kde jako vodní zdroj slouží místní koupaliště, které musí družstva před provedením útoku přeplout na raftu. Družstvům se bohužel moc nedařilo, což se začíná v poslední době stávat velice často  a obsadila 12. a 15. místo.

 

    Fotografie:| Vydáno dne 13. 08. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tábor mladých hasičů - ATC Valcha - 25. - 28. 7. 2019

     Ve dnech 25. - 28. 7. 2019 se konal v autokempu Valcha dětský tábor pořádaný SDH Zavlekov. Zúčastnilo se 7 členů kolektivu mladých hasičů ve věku 7-12 let. Cílem táborového programu bylo především stmelení kolektivu a posílení týmové práce mezi mladšími dětmi, a to jak při různých hasičských disciplínách, tak i při prázdninové zábavě, jako je koupání, střelba ze vzduchovky, míčové a stolní hry, opékání buřtů. V programu táboru samozřejmě nechyběla ani tradiční noční stezka odvahy.

 

       Fotografie:| Vydáno dne 13. 08. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovský srandamatch - Zavlekov - 6. 7. 2019

 

   Dne 6. 7. 2019 se na hřišti v Zavlekově konala za pěkného letního počasí tradiční hasičská soutěž. V letošním roce pořadatelé pojali soutěž trochu netradičně a soutěžní disciplínu požární útok zpestřili dovednostními soutěžemi, mezi které například patřila střelba ze vzduchovky, běh na lyžích, trestná kolečka s  nošením kbelíků vody a oblékání opasků s přilbami. Soutěže se zúčastnilo jedno družstvo dětí, dvě družstva žen a celkem 8 družstev mužů. Celkovým vítězem se stalo družstvo mužů SDH Třebýcina, které kromě požárního útoku předvedlo bezchybnou střelbu ze vzduchovky. SDH Zavlekov děkuje všem sborům, které svou účastí na soutěži přispěli k velice pěknému sportovnímu odpoledni. Soutěž byla ve večerních hodinách zakončena taneční zábavou.

 

  Fotografie:| Vydáno dne 10. 07. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 23. 6. 2019

Přítomni: Johánek S., Frančík K., Procházka P., Přerost M., Fous J., Černík L., Zahálka M., Melcová H., Křesák K. ml.

Nepřítomni:  Voráček J., Voráčková I., Křesák K. st

 

 1. Dětský den "Zavlekovská stezka" proběhne ve změněném termínu dne 24. 8. 2019.
 2. Bylo projednáno organizační zajištění hasičské soutěže "Zavlekovský pohár", která se koná dne 6. 7. 2019.
 3. Byl schválen příspěvek na dětský stanový tábor mladých hasičů ve výši 5.000,- Kč.
 4. Odsouhlasen nákup sacího koše a proudnice pro mladé hasiče. Část nákladů bude hrazena z dotace.
 5. Byl přijat nový člen SDH Martina Čermáková.


| Vydáno dne 28. 06. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyřazovací kolo - Malý Bor - 8. 6. 2019

      Dne 8. 6. 2019 se dvě družstva mužů zúčastnila vyřazovacího kola v Malém Boru o postup na okresní soutěž v Čejkovech. Po nepodařených štafetách následovali požární útoky, kde tým Zavlekov II předvedl druhý nejlepší čas a obsadil tak celkově 9. místo.   Družstvu Zavlekov I se nepodařil ani požární útok a skončilo 13.

 

        Fotografie:| Vydáno dne 13. 06. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 31. 5. 2019

Přítomni: Johánek S., Voráček J., Frančík K.,  Procházka P., Křesák K. st.,    Voráčková I., Přerost M.

Nepřítomni: Fous J., Černík L., Zahálka M., Melcová H.

 

 1. Přítomni byli seznámeni s informacemi ohledně GDPR
 2. Odvoz elektroodpadu, který organizuje sbor a shromažďuje se ve dvoře za obecním úřadem, bude v roce 2019 2x.
 3. Byl odsouhlasen nákup mikiny pro vedoucí soutěže
 4. Sbor poskytne příspěvek na dětský den ve výši 1000,-Kč
 5. Bylo projednáno organizační zajištění pouťové zábavy, která se bude konat  dne 15.6.2019 ve stanu u hasičské zbrojnice. Zábava bude uspořádána ve spolupráci s OÚ Zavlekov v rámci "Kulturního odpoledne".
 6. Byla odsouhlasena cena autobusového zájezdu do Žatce na "Dočesnou". Člen SDH - 100,- Kč, ostatní - 200,- Kč.  Peníze od přihlášených bude vybírat p. Křesák K. st.
 7. Byl odsouhlasen nákup triček pro ženské soutěžní družstvo.
Zapsal L. Černík
Zápis č.9/2019


| Vydáno dne 07. 06. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Hasičská soutěž - Čermná - 25. 5. 2019

     Dne 25. 5. 2019 se jedno družstvo mužů a jedno družstvo dětí zúčastnilo jako hosté okrskové soutěže v Čermné. Mužstvo mužů  v sestavě poskládané tak, že některé posty soutěžící nedělali min. 10 let nebo vůbec, předvedlo vzhledem k těmto skutečnostem celkem slušný útok, štafetu družstvo neběželo. Dětem se útok celkem podařil a tak si vysloužili potlesk diváků a párek v rohlíku na posilněnou.  

 

    Fotky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Jarní kolo - Plamen - Malý Bor - 18.5.2019

      Dne 18. 5. 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili závěrečného srazu hry "Plamen", které se konalo v Malém Boru. Omlazené družstvo, které bylo navíc poznamenáno neúčastí některých zraněných dětí, soutěžilo v kategorii starších dětí a obsadilo celkové 27. místo.

 

Fotky:

Výsledky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Okrsková soutěž - Zdebořice - 18.5.2019

     Dne 18. 5. 2019 proběhla ve Zdebořicích okrsková hasičská soutěž, které se z našeho sboru zúčastnila 3 družstva mužů a po jednom družstvu žen a dětí. Za příjemného jarního počasí, které se naštěstí umoudřilo až v pátek před soutěží, předvedla mužstva mužů podprůměrné až špatné výkony a osadila 3., 4. a 5. místo. Ženy a děti obsadili ve svých kategoriích shodně místa druhá. Velice pěkně zorganizovaná soutěž, byla večer zakončena taneční zábavou.

 

       Fotky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pietní akt k ukončení 2. Světové války - Zavlekov - 8. 5. 2019

 

    Dne 8. 5. 2019 se uskutečnil tradiční pietní akt k ukončení 2. světové války.  Akce začala vystoupením dětí z mateřské a základní školy, pokračovala projevem starosty obce a byla ukončena hymnou ČR.

 

        Fotografie:| Vydáno dne 10. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počasí
Návštěvnost
Celkem326779
Leden29748
Dnes97
Online1
Reklama

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti