Úterý  18. června 2019 --- Svátek má Milan Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
13.05.2019: Vložen zápis ze zasedání OZ 6.5.2019
Fotogalerie
Pomník padlých vojáků v Zavlekově - 10
Pomník padlých vojáků v Zavlekově 2010
zobrazení: 2490
známka: 1.96
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Vyřazovací kolo - Malý Bor - 8. 6. 2019

      Dne 8. 6. 2019 se dvě družstva mužů zúčastnila vyřazovacího kola v Malém Boru o postup na okresní soutěž v Čejkovech. Po nepodařených štafetách následovali požární útoky, kde tým Zavlekov II předvedl druhý nejlepší čas a obsadil tak celkově 9. místo.   Družstvu Zavlekov I se nepodařil ani požární útok a skončilo 13.

 

        Fotografie:| Vydáno dne 13. 06. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 31. 5. 2019

Přítomni: Johánek S., Voráček J., Frančík K.,  Procházka P., Křesák K. st.,    Voráčková I., Přerost M.

Nepřítomni: Fous J., Černík L., Zahálka M., Melcová H.

 

  1. Přítomni byli seznámeni s informacemi ohledně GDPR
  2. Odvoz elektroodpadu, který organizuje sbor a shromažďuje se ve dvoře za obecním úřadem, bude v roce 2019 2x.
  3. Byl odsouhlasen nákup mikiny pro vedoucí soutěže
  4. Sbor poskytne příspěvek na dětský den ve výši 1000,-Kč
  5. Bylo projednáno organizační zajištění pouťové zábavy, která se bude konat  dne 15.6.2019 ve stanu u hasičské zbrojnice. Zábava bude uspořádána ve spolupráci s OÚ Zavlekov v rámci "Kulturního odpoledne".
  6. Byla odsouhlasena cena autobusového zájezdu do Žatce na "Dočesnou". Člen SDH - 100,- Kč, ostatní - 200,- Kč.  Peníze od přihlášených bude vybírat p. Křesák K. st.
  7. Byl odsouhlasen nákup triček pro ženské soutěžní družstvo.
Zapsal L. Černík
Zápis č.9/2019


| Vydáno dne 07. 06. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Hasičská soutěž - Čermná - 25. 5. 2019

     Dne 25. 5. 2019 se jedno družstvo mužů a jedno družstvo dětí zúčastnilo jako hosté okrskové soutěže v Čermné. Mužstvo mužů  v sestavě poskládané tak, že některé posty soutěžící nedělali min. 10 let nebo vůbec, předvedlo vzhledem k těmto skutečnostem celkem slušný útok, štafetu družstvo neběželo. Dětem se útok celkem podařil a tak si vysloužili potlesk diváků a párek v rohlíku na posilněnou.  

 

    Fotky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Jarní kolo - Plamen - Malý Bor - 18.5.2019

      Dne 18. 5. 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili závěrečného srazu hry "Plamen", které se konalo v Malém Boru. Omlazené družstvo, které bylo navíc poznamenáno neúčastí některých zraněných dětí, soutěžilo v kategorii starších dětí a obsadilo celkové 27. místo.

 

Fotky:

Výsledky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Okrsková soutěž - Zdebořice - 18.5.2019

     Dne 18. 5. 2019 proběhla ve Zdebořicích okrsková hasičská soutěž, které se z našeho sboru zúčastnila 3 družstva mužů a po jednom družstvu žen a dětí. Za příjemného jarního počasí, které se naštěstí umoudřilo až v pátek před soutěží, předvedla mužstva mužů podprůměrné až špatné výkony a osadila 3., 4. a 5. místo. Ženy a děti obsadili ve svých kategoriích shodně místa druhá. Velice pěkně zorganizovaná soutěž, byla večer zakončena taneční zábavou.

 

       Fotky:| Vydáno dne 30. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pietní akt k ukončení 2. Světové války - Zavlekov - 8. 5. 2019

 

    Dne 8. 5. 2019 se uskutečnil tradiční pietní akt k ukončení 2. světové války.  Akce začala vystoupením dětí z mateřské a základní školy, pokračovala projevem starosty obce a byla ukončena hymnou ČR.

 

        Fotografie:| Vydáno dne 10. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oslavy sv. Floriána - Milínov - 4. 5. 2019

         

                 Dne 4. 5. 2019 se zástupci SDH Zavlekov zůčastnili oslav sv. Floriána v Milínově s historickým praporem sboru.| Vydáno dne 10. 05. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 15. 3. 2019

Přítomni: Johánek S., Zahálka M., Voráček J.,  Melcová H., Procházka P., Křesák K. st., Voráčková I., Přerost M.

 

Nepřítomni: Fous J., Černík L., Křesák K. st., Frančík K.

 

1.Bylo provedeno konečné vyúčtování hasičského bálu.

2.Byl schválen příspěvek na činnost okrsku ve výši 1.000,- Kč.

3.Aktualizace akcí SDH Zavlekov pro rok 2019:

           8. 5. - pietní akt u pomníku padlých ve světových válkách

         18. 5. - okrsková soutěž ve Zdebořicích

         15. 6. - pouťová zábava u hasičské zbrojnice

           6. 7. - hasičská soutěž "Zavlekovský pohár" + taneční zábava

         31. 8. - dětský den - "Zavlekovská stezka"

           7. 9.  autobusový zájezd do Žatce - "Dočesná"

4.Obec požádá Plzeňský kraj o dotaci na věcné vybavení sboru.| Vydáno dne 20. 03. 2019 | Staženo dne 20. 04. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zimní setkání mladých hasičů - Kašperské Hory - 23. 2. 2019

 

    Dne 23. 2. 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili "Zimního setkání mladých hasičů" v Kašperských Horách v počtu dvou držstev. Soutěžilo se v různých dispilnách, které byli přizpůsobeny místu konání ve školní tělocvičně. V konečném součtu obsadilo družstvo ve starší kategorii 29. místo. Druhé družstvo v mladší kategorii se zúčastnilo mimo soutěž

 

      Fotografie:

      Výsledky:

 | Vydáno dne 06. 03. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výroční valná hromada SDH Zavlekov - 19. 1. 2019

 

     Výroční valné hromady SDH Zavlekov se dne 19. 1. 2019 zúčastnilo 39 členů sboru a 2 hosté.

1. Zahájení a přivítání hostů - p. Johánek.

2. Schválení programu VVH, zapisovatelem byl určen Černík L., ověřovateli zápisu Voráček J., Procházka P. st.

3. Informace ze zpravodaje OSH Klatovy - p. Johánek.

4. Zpráva o činnosti sboru za rok 2018 - p. Johánek.

5. Informace o stavu účetnictví sboru - p.Voráčková

6. Zpráva velitele sboru - p. Zahálka

7. Zpráva o činnosti mladých hasičů - p. Melcová

8. Zpráva kontrolní a revizní komise - p. Přerost M.

9. Bylo odhlasováno, že výbor SDH může rozhodnout o výdajích sboru do výše 10.000,- Kč.

10. Udělení vyznamenání:

    -Za věrnost - 30 let u sboru - Makrlík M., Přerost M.

   -Čestné uznání sboru - Přerost R., Soumar V., Procházka P. ml., Malát K., Volmutová S., Matějovic M. ml.,

                                     Kareš M., Zahálka R., Šlechta F., Hnojský L., Hnojský J., Tomšík P., Fous F. ml.

   -Čestné uznání okresu - Voráčková I., Černík L., Prexl T., Melcová H., Křesák K. ml., Fous J., Křesák P.

   -Za příkladnou práci - Zahálka M.

   -Za zásluhy - Procházka P., Přerost M., Voráček J., Johánek S.

 

11. Známé akce na rok 2019:

   -9. 2. 2019 - hasičský bál

   -8. 5. 2019 - pietní akt u pomníku padlých

   -4. 5. 2019 - oslavy sv. Floriána v Milínově

   -18. 5. 2019 - okrsková hasičská soutěž ve Zdebořicích

   -6. 7. 2018  hasičská soutěž "Zavlekovský pohár" + taneční zábava

 

12. Zajištění hasičského plesu:

   -Vstup - Voráček J., Šíma K.

   -Tombola - Procházka P. st., Zahálka M.

   -Dámská volenka  - Procházka P. st., Johánek S.

   -Šatna - Lukeš K.

   -Pozvánky - Křesák K. st., Frančík K., Johánek S., Přerost M., Fous J., Křesák K. ml., Voráček J., Kindelmann V.

 

13. Diskuse:

   -p. Prexl - starosta obce - poděkování za reprezentaci obce jak při soutěžích, tak i jiných akcích, poděkování za činnost mladých hasičů

                   a za účast sboru na brigádách pro obec dále upozornil na provedení zdravotních prohlídek pro výjezdovou jednotku.

   -p. Melcová - tlumočila poděkování za činnost sboru s OSH Klatovy  

 

Zapsal : Černík L.| Vydáno dne 22. 01. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 5. 1. 2019

 

Přítomni: Johánek S., Černík L., Zahálka M., Voráček J., Frančík K.,  Melcová H., Procházka P.,

Nepřítomni: Fous J., Křesák K. st., Voráčková I., Přerost M.

 

  1. Bylo projednáno organizační zajištění VVH a hasičského bálu.
  2. Byl určen pověřenec ohledně GDPR - Johánek S.
  3. Výbor odhlasoval návrh na nákup nářadí do hasičské zbrojnice.

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 07. 01. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 13. 11. 2018

 

Přítomni:      Johánek S., Černík L., Přerost M., Zahálka M., Frančík K., Procházka P., Voráček J., Voráčková I., Fous J., Křesák K st.

Nepřítomni:  Melcová H.

 

1. Proběhlo konečné vyúčtování hasičské soutěže "Zavlekovský pohár".

2. Okrsková hasičská soutěž se bude konat dne 25. 5. 2019 ve Zdebořicích.

3. Výroční valná hromada SDH Zavlekov se bude konat dne 19. 1. 2019 od 19.00hod.

4. Dne 9. 2. 2019 uspořádá sbor tradiční hasičský ples.

 

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 14. 11. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Podzimní kolo hry Plamen - Horažďovice - 20. 10. 2018

 

   Dne 20. 10. 2018 se v parku Ostrov v Horažďovicích konalo podzimní kolo hry Plamen, které se skládá ze štafety 400m CTIF a závodu požární všestrannosti. Družstvo mladých hasičů, které se na soutěž připravovalo během podzimu v celkem slibné sestavě, bohužel na soutěž z různých, někdy i nepochopitelných důvodů, odjelo v počtu 8 dětí, což byl nejnižší možný počet, aby se soutěže mohli vůbec zúčastnit a převážně s dětmi, které patří do mladší kategorie. Dětem však nechybělo nadšení a soutěživost, což v součtu dvou podzimních disciplín stačilo na 24. místo v kategorii starších.

 

Fotografie:

Výsledky:

 

 Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 04. 11. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Záhorčický speciál - Záhorčice - 22. 9. 2018

 

     Dne 22. 9. 2018 se družstvo mužů SDH Zavlekov zúčastnilo hasičské soutěže "Záhorčický speciál". Soutěžilo se ve dvou disciplínách, jednou z nich byl požární útok, který se běžel na návsi obce a do kopce.  Družstva měla celkem dva pokusy a do konečného pořadí se počítal ten lepší. V požárním útoku obsadil Zavleklov 3. místo. Soutěž dále pokračovala opičí dráhou plnou dovednostech soutěží, ve které skončil Zavlekov na místě druhém.

 

 Fotografie:

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovská stezka - 25. 8. 2018

 

  Dne 25. 8. 2018 v odpoledních hodinách uspořádal SDH Zavlekov ve spolupráci s MS Zavlekov akci pro děti pod názvem "Zavlekovská stezka". Akce se zúčastnilo celkem 21 dětí, které se vydali buďto sami nebo v doprovodu rodičů na značenou trasu v okolí Zavlekova, kde je na jednotlivých stanovištích čekalo několik dovednostních soutěží či ukázky mysliveckých odborností. Stezka začínala a zároveň  končila u hasičské zbrojnice, kde byli dětem na závěr předány ceny a celá akce byla zakončena opékáním buřtů.

  

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Počasí
Návštěvnost
Celkem287862
Červen27263
Dnes99
Online1
Reklama

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti