Sobota  23. února 2019 --- Svátek má Svatopluk Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
19.12.2018: Vložen zápis z ustavuijícího zasedání OZ
Fotogalerie
Výlov Kabrdlíka
Rybáři po výlovu
zobrazení: 2292
známka: 2.08
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Požár v Zavlekově 15.5.2012

                                               Požár v Zavlekově

                               Požár hospodářských budov č.p. 61. a 3. v Zavlekově dne 15. 5. 2012

              Dne 15. 5. 2012 byl našemu sboru ve 3.22 hodin vyhlášen telefonicky poplach ( v důsledku výpadku elektrického proudu byla siréna nefunkční) z důvodu požáru hospodářských budov pana Maška a pana Fouse v Zavlekově. Na místo se naše jednotka ve složení ? Přerost M., Zahálka M., Křesák K.ml., Procházka P., Černík L., Přerost R. a Kareš M. dostavila jako první  v 3.32 hodin. Dále přijeli jednotky SDH Nalžovské Hory, SDH Kolinec, SDH Plánice, HZS Horažďovice a HZS Klatovy. Během hašení požáru se dostavili na místo další členové sboru. Náš sbor zajišťoval plnění cisteren pomocí PS 12 z rybníku Šipanovák. Okolo 5. hodiny ránní byl požár uhašen a naše jednotka se přesunula na požářiště, kde pomocí hydrantu zajišťovala dohašení požáru a službu pro případnou likvidaci nově vzniklého požáru z nedohašených částí budov. Po obědě, kdy skončilo vyšetřování příčiny požáru se členové sboru za pomoci rodinných příslušníků poškozených a dalších dobrovolníků, kteří se během odpoledních hodin sešli v hojném počtu, pustili do odstraňování následků požáru. Nejprve byly strženy zbytky ohořelých částí krovů a pak roztříděna a odvezena suť vzniklá při požáru a jeho likvidaci. Kolem 17.30 hodin byla celá akce ukončena. V 18.15 hodin velitel SDH Zavlekov nahlásil ukončení akce na centrálu HZS Plzeňského kraje.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na likvidaci následků tohoto požáru.

 

                                     Fotografie:


| Vydáno dne 18. 06. 2012 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 2. 1. 2012

 

Přítomni : Johánek S., Přerost M., Procházka P., Frančík K., Křesák K., Zahálka M., Černík L., Voráček J., Makrlíková J.
Nepřítomni : -
 
1.     Byla předána funkce včetně administrativy novému starostovi sboru panu Stanislavu Johánkovi.
2.     Sbor zakoupí nový rozdělovač.
3.     Bude zakoupen 1 ks pracovní ústroje.| Vydáno dne 18. 01. 2012 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výroční valná hromada SDH Zavlekov dne 7. 1. 2012

  

             Výroční valné hromady SDH Zavlekov se zůčastnilo 38 členů sboru a dva hosté, starosta obce
         pan Vaňourek a   zástupce okrsku pan Nováček.
  
1.     Zahájení valné hromady a přivítání hostů provedl pan Karel Frančík,
         který zároveň seznámil přítomné, že  z funkce starosty sboru odstoupil pan Kočí.
2.     Zprávu velitele o činnosti sboru přednesl pan Přerost.
3.     Zprávu pokladníka sboru přednesla paní Makrlíková.
4.     Zprávu revizní a kontrolní komise přednesl pan Johánek.
5.     Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesla paní Melcová.
6.     Předání vyznamenání členům sboru za dlouholetou činnost.
7.     Vystoupení starosty obce pana Vaňourka na téma spolupráce
        obce a sboru včetně nastínění možnosti rekonstrukce hasičské zbrojnice.
8.     Vystoupení pana Nováčka, který nás seznámil s místem a časem konání
        okrskové soutěže, která se bude konat dne 26. 5. 2012 v Číhani.
9.     Přijetí nových členů SDH Zavlekov.
10.   Zajištění hasičského bálu dne 11. 2. 2012 :
a)     Vstup – Hnojská M., Voráček J., Černík B.
b)    Tombola – Zahálka M., Fous J. – tombola se bude vybírat dne 8. 2. 2012 od 18.00 hodin v restauraci „Na poště“.
c)     Dámská volenka – Procházka P., Makrlík A.
d)    Šatna – Přerost R., Křesák K.
e)     Pozvánky – Fousová L., Přerost R., Tengler K. ml., Vaňourková V., Fous J., Křesák K., Kindelmann V., Voráček J.
11.     Proběhla tajná volba nového starosty sboru. Starostou sboru byl zvolen pan Stanislav Johánek.
12.     Schválení usnesení valné hromady.| Vydáno dne 18. 01. 2012 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 2. 1. 2012

 
 
 
Přítomni :         Kočí F., Přerost M., Procházka P., Frančík K., Křesák K., Zahálka M., Černík L.,
                          Voráček J., Fousová L.
Nepřítomni :     Makrlíková J.
 
1.     Výroční valná hromada SDH Zavlekov se bude konat dne 7. 1. 2012 od 19.00 hod.
        v restauraci „Na poště“ v Zavlekově.
2.     Bál SDH Zavlekov se bude konat dne 11. 2. 2012 od 20.00 hod. v sále restaurace „Na poště“
        v Zavlekově, hudba Andromeda.
3.     Za 50 let práce u sboru budou odměněni tito členové – Petráň F.,Přerost B. a Bastl J.
        Za 40 let práce u sboru budou odměněni tito členové – Křesák K. st., Procházka F. a Černík B.
        Za 20 let práce u sboru budou odměněni tito členové – Souček J. a Lukeš K.| Vydáno dne 04. 01. 2012 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 16. 10. 2011

 

Přítomni : Kočí F., Přerost M., Procházka P., Frančík K., Křesák K.,Makrlíková J.,Zahálka M.,Černík L., Melcová H., Fousová L.
Nepřítomni : Voráček J.
 
1.     Bylo provedeno konečné vyúčtování taneční zábavy konané dne 10. 9. 2011.
2.     Výroční valná hromada SDH Zavlekov se bude konat dne 7. 1. 2012.
3.     Příspěvek SDH Zavlekov na činnost okrsku byl schválen ve výši 1000,- Kč.
4.     Brigáda na úklid hasičské zbrojnice se bude konat dne 21. 10. 2011 od 17.00 hodin.
5.     Byla schválena refundace za dopravu mladých hasičů na hasičskou soutěž v Červeném Poříčí ve výši 5,- Kč/km.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 31. 10. 2011 | 290 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Podzimní kolo Hry Plamen 2011

                 Dne 9. 10. 2011 se družstvo mladých hasičů SDH Zavlekov zúčastnilo podzimního kola Hry Plamen, které se tentokrát konalo v Červeném Poříčí. Za chladného deštivého počasí se mladým hasičům celkem dařilo ve štafetě CTIF  o trochu méně již v Závodě požárnické všestrannosti.  Vzhledem k tomu, že se naši mladí hasiči zúčastnili Hry Plamen po delší odmlce, obsadili  nakonec celkem hezké 24. místo v okrese po podzimní části.

                 Průběžné výsledky hry Plamen:

                 Výsledky ZPV:

                 Výsledky CTIF:| Vydáno dne 15. 10. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tábor mladých hasičů 12 ? 14. 8. 2011 ATC Valcha

                 Ve dnech 12 – 14. 8. 2011 pořádal SDH Zavlekov dětský stanový tábor, který se konal v ATC Valcha za účasti 16 mladých hasičů. Na programu byl nácvik disciplin na podzimní hru „Plamen“ v podobě orientačního běhu, vázání uzlů, práce se džberovou stříkačkou, střelba ze vzduchovek, znalosti topografických a technických značek, orientace v mapě a používání buzoly, odznaky odbornosti, zdravověda a další. Probíhaly také různé soutěže ve fyzické zdatnosti a dalších dovednostech. K dobré zábavě také přispělo opékání buřtů, pochodové cvičení nebo noční stezka odvahy. Za vydařenou akci patří poděkování všem dobrovolníkům z řad SDH Zavlekov, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé akce. Dále OÚ Zavlekov za bezplatný pronájem prostor pro tábor v ATC Valcha.

                                          Fotografie:| Vydáno dne 14. 10. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Memoriál Zdeňka Pikharta ? Číhaň 30. 7. 2011

            Dne 30. 7. 2011 se náš sbor zúčastnil jako již tradičně memoriálu Zdeňka Pikharta v Číhani. Za deštivého chladného počasí reprezentovala SDH Zavlekov tři družstva mladých hasičů, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se disciplině požární útok a jako vodní zdroj pro provedení útoku slouží místní koupaliště.

         Vzhledem k velmi špatným klimatickým podmínkám začala soutěž útoky mladých hasičů, kde naše děti obsadily první tři místa. Soutěž poté pokračovala útoky žen a mužů. Ženy v soutěži skončily na pěkném druhém místě a nebýt zaváhání při spojování hadic B mohly myslet na příčku nejvyšší. Muži dokončili soutěž na prvním a druhém místě. I přes tento pěkný výsledek se ukázalo, že je pořád co zlepšovat a kdyby  byla v Číhani  větší konkurence naše družstva by na nejvyšší příčky dosáhla jen stěží.

                                                Fotografie:| Vydáno dne 25. 08. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 18. 8. 2011

Přítomni :  Kočí F., Přerost M., Procházka P., Frančík K., Křesák K.,Voráček P., Zahálka M., Černík L., Melcová H., Fousová L.

Nepřítomni :  Makrlíková J.
1.     Bylo provedeno konečného vyúčtování táboru mladých hasičů, které se s mimořádným úspěchem konalo v autocampu Valcha ve dnech 12.-14. 8. 2011.
2.     Dne 10. 9. 2011 bude náš sbor pořádat taneční zábavu na hřišti v Zavlekově. K tanci i k poslechu vystoupí skupina Andromeda. Koordinátorem akce byl jmenován pan Voráček J.
3.  Další schůze výboru SDH Zavlekov se bude konat dne 2. 9. 2011 od 20.00 hodin.| Vydáno dne 25. 08. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zápis ze schůze výboru SDH Zavlekov dne 14. 7. 2011

Přítomni   :      Kočí F., Přerost M., Frančík K., Makrlíková J., Křesák K. st., Černík L., Procházka P.,

                       Zahálka M.,     Fousová L., Vaňourek V. (host).
Nepřítomni :    Voráček J.
1.      Náš sbor se dne 30. 7. 2011 zúčastní memoriálu Zdeňka Pitharta v Číhani.
2.      SDH Zavlekov uspořádá ve dnech 12.-14. 8. 2011 tábor mladých hasičů v autokempu Valcha. Vedoucí táboru – Melcová H., Fousová L. Ubytování mladých hasičů zajistí OÚ Zavlekov. SDH přispěje na tábor částkou 5 000,- Kč.
3.      Montážní skupinu velkokapacitního stanu OÚ Zavlekov budou tvořit tito členové sboru : Přerost M., Zahálka M., Procházka P., Fous J., Křesák K. ml., Šlechta F.
4.      OÚ Zavlekov zakoupí stejnokroje pro mladé hasiče v hodnotě cca 8 000,- Kč.
5.      Úklid, oprava vnitřních omítek a vymalování garáže hasičské zbrojnice proběhne ve dnech 15.-18. 9. 2011. Koordinátorem akce byl jmenován  Kočí F.| Vydáno dne 24. 07. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Hasičská soutěž - Nalžovské Hory ? 5. 7. 2011

 
                   Dne 5. 7. 2011 se náš sbor zúčastnil v hojném počtu dvou družstev mužů, jednoho družstva žen a jednoho družstva dětí hasičské soutěže u příležitosti svěcení nového hasičského vozu SDH Nalžovské Hory, se kterým mimochodem již SDH Nalžovské Hory zasahovaly u požáru objektu pana Šímy v Zavlekově.
 Za chladného deštivého počasí obsadila naše družstva mužů při provedení netradičního požárního útoku 3. a 8. místo, ženy byly třetí a děti obsadily pěkné druhé místo.


| Vydáno dne 23. 07. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kolinecký srandamatch ? 25. 6. 2011

  

               Dne 25. 6. 2011 se náš sbor zúčastnil hasičské souteže „Kolinecký srandamatch“. Již 4. ročník této soutěže se konal za celkem chladného počasí, které naštěstí nebylo provázeno deštěm. Soutěžilo se v disciplině požární útok, která je upravena dle místních podmínek.
  
                 Úpravy spočívají v tom, že družstvo si odnese stříkačku na základnu, nářadí k provedení požárního útoku má uložené v přívěsu pro PS 12, vodní zdroj pro požární útok tvoří místní potok a dopravní vedení tvoří hadice 3B+2C. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů, která se umístila na 3. a 5. místě. Nebýt drobných zaváhání mohla myslet i na příčky vyšší. Zavlekovští hasiči potvrdili tradičně své kvality v pivní štafetě, kde byli druzí a jen těsně jim uniklo místo první.
                               Fotografie:| Vydáno dne 23. 07. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyřazovací soutěž mužů - Malý Bor 11. 6. 2011

 
             Dne 11. 6. 2011 se náš sbor zúčastnil vyřazovací soutěže v Malém Boru, kde se utkalo 20 družstev o postup na okresní soutěž. Sbor reprezentovala dvě družstva. Za velmi příjemného slunečného počasí podala družstva výborný výkon na štafetě 4x100m, kde obsadila 2. a 3. místo. Bohužel se toto  nepodařilo zopakovat při požárním útoku, kde obě družstva předvedla tragické výkony. A tak na výborně rozjeté soutěži,
 kde stačilo předvést velice podprůměrné výkony na požárním útoku, aby družstva postoupila na okresní soutěž do Čejkov obsadilo družsvo Zavlekov I. 8. místo a družstvo Zavlekov II. 16. místo.SDH Zavlekov děkuje všem příznivcům, kteří nás přijeli podpořit na tuto vyřazovací soutěž.
                                          Fotografie:


| Vydáno dne 20. 06. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyřazovací soutěž žen Nýrsko 4. 6. 2011

           Dne 4. 6. 2011 se naše družstvo žen zúčastnilo vyřazovací soutěže v Nýrsku o postup na okresní soutěž v Čejkovech. Bohužel si naše ženy vybraly nováčkovskou daň a po dvou neplatných pokusech jak na štafetě 4x100 m tak na požárním útoku skončily v poli poražených.
.Výsledková listina


| Vydáno dne 19. 06. 2011 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze OZ termíny
04.07.2018 19:00
Zavlekov "Restaurace U Jíši"
Zasedání OZ Zavlekov
Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Počasí
Návštěvnost
Celkem260263
Únor17194
Dnes165
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (1644 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (1368 hl.)
 
Tak trochu. (1366 hl.)
 
Vůbec ne. (1395 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5773

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti