Úterý  18. června 2019 --- Svátek má Milan Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
13.05.2019: Vložen zápis ze zasedání OZ 6.5.2019
Fotogalerie
Masopust Plichtice 2009
Masky v akci
zobrazení: 2059
známka: 2.50
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 7. 3. 2015

Přítomni:      Johánek S.,Zahálka M., Procházka P., Křesák K. st., Frančík K., Makrlíková J., Černík L., Fous J., Melcová H.,                                    Fousová L., Volmutová S.

Nepřítomni:  Voráček J., Přerost M.,

 

 1. Bylo provedeno konečné vyúčtování hasičského bálu.
 2. Byl odsouhlasen příspěvek na tombolu okrskového bálu ve výši 1000,- Kč.
 3. Zájezd SDH Zavlekov se uskuteční na podzim do Prahy. Podrobnosti a termín bude upřesněn.

     Pozor! Všichni členové, u kterých se nachází zásahová výstroj, ji neprodleně odevzdají veliteli sboru p. Zahálkovi| Vydáno dne 22. 03. 2015 | Počet komentářů: -4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výroční valná hromada SDH Zavlekov - 10. 1. 2015

 Nový výbor SDH Zavlekov

Výroční valná hromada SDH Zavlekov -  10. 1. 2015

 

 Výroční valné hromady SDH Zavlekov se dne 10. 1. 2015 zúčastnilo 39 členů sboru a 2 hosté.

1. Zahájení a přivítání hostů - p. Johánek.

2. Odsouhlasení programu VVH.

3. Zpráva ze zpravodaje OSH Klatovy - p. Johánek.

4.Zpráva o činnosti sboru - p. Johánek.

5. Zpráva velitele sboru k hasičským soutěžím - p. Přerost M.

6. Zpráva o činnosti mladých hasičů - p. Melcová.

7. Zpráva kontrolní a revizní komise - p. Tengler.

8. Zpráva pokladníka - p. Makrlíková

9. Přijetí nových členů - Dundr Zdeněk, Kučera Petr, Sophin Alexej

10. Udělení vyznamenání:

 • Za 50. let u sboru - Frančík K.
 • Za 30. let u sboru - Kareš M.
 • Za příkladnou práci - Matějovic M. st., Suda J. st., Makrlík J.

11. Volba volební komise. Zvoleni - Prexl T., Hnojská M., Matějovic M. st.

12. Volba členů výboru SDH Zavlekov. Zvoleni:

 • Strojník - Procházka P.
 • Preventista - Voráček J.
 • Pokladník - Makrlíková J.
 • Kronikář + zástupce do okrsku - Frančík K.
 • Předseda kontrolní a revizní komise - Přerost M.
 • Jednatel - Černík L.
 • Vedoucí mladých hasičů - Melcová H.
 • Zástupce velitele - Fous J.
 • Velitel - Zahálka M.
 • Zástupce starosty + zástupce do okrsku - Křesák K. st.
 • Starosta - Johánek S.

13. Zajištění hasičského plesu:

 • Vstup - Voráček J., Procházka F., Hnojská M.
 • Tombola - Fous J., Zahálka M.
 • Dámská volenka - Přerost M., Johánek S.
 • Šatna - Křesák K. ml.
 • Pozvánky - Křesák K. st., Frančík K., Johánek S., Přerost M., Fous J., Křesák K. ml., Kindlman V., Voráček J.

14. Volba zástupců do okrsku. Zvoleni - Křesák K. st., Frančík K.

15. Volba zástupců sboru na schůzi delegátů OSH Klatovy. Zvoleni - Melcová   H., Křesák K. st.

16. Byl odsouhlasen příspěvek sboru okrsku ve výši 1000,- Kč.

17. Diskuze:

 • p. Johánek - poděkování aktivním členům sboru za práci v roce 2014 a odcházejícímu výboru
 • p. Vaňourek - poděkování za práci sboru zejména při pořádání kulturních akcí, soutěží a práci s mladými hasiči. Popřál též mnoho úspěchů do roku 2015. Upřesnil podmínky určení zásahové jednotky a školení v roce 2015. Školení velitelů - 3. 2. 2015 - Klatovy. Školení strojníků - 27. 3. 2015 - Klatovy.
 • p. Frančík - poděkoval sboru za reprezentaci okrsku Zavlekov na hasičských soutěžích.


| Vydáno dne 21. 01. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 12. 12. 2014

 

Přítomni: Johánek S.,FrančíkK.,Křesák K.st.,Zahálka M., Černík L.,Makrlíková J., Melcová H.,Procházka P.,Voráček J., Fousová L.

Nepřítomni: Přerost M.

 

1. Okrsková hasičská soutěž se bude konat dne 23. 5. 2015 v Zavlekově.

2. Byl odsouhlasen program VVH SDH.| Vydáno dne 17. 12. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 1. 11. 2014

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 1. 11. 2014

 

Přítomni: Johánek S., Frančík K., Křesák K. st., Zahálka M., Černík L., Makrlíková J., Melcová H.

Nepřítomni: Procházka P., Přerost M., Voráček J.

 

1. Proběhlo konečné vyúčtování hasičské soutěže ?Zavlekovský pohár.

2. Výbor doporučil přijetí nového člena sboru Zdeňka Dundra.

3. Byl odsouhlasen návrh na vyznamenání členů sboru.

4. Doposud známé akce SDH Zavlekov v roce 2015:

 - 10. 1.  Výroční valná hromada SDH Zavlekov

 - 7. 2.  Hasičský bál

 - 8. 5.  Pietní akt u pomníku padlých

 - 18. 7.  Zavlekovský pohár | Vydáno dne 24. 11. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Podzimní kolo hry Plamen - Běšiny 18. 10. 2014

 

Podzimní kolo hry Plamen - Běšiny  18. 10. 2014 

     V sobotu 18. 10. 2014 se konala podzimní část dětské hasičské soutěže Plamen v Běšinech, která se skládala ze dvou částí ? orientačního běhu ZPV a štafety CTIF. Zavlekov reprezentovalo 10 dětí. Orientační běh ZPV tvořila trať dlouhá cca 2,5 km a na ní bylo umístěno šest stanovišť s různými úkoly - střelba ze vzduchovek, zdravověda, uzlování, požární ochrana, topografie a šplh po laně. Soutěžily pětičlenné hlídky v kategoriích mladší a starší. Štafeta CTIF byla složena z osmi drah s překážkami, jako je např. žebříková stěna, lehkoatletická překážka, přenos hasicího přístroje, zapojování hadicového vedení na rozdělovač atd?. Děti předvedly celkem slušné časy, které bohužel pokazily trestné minuty, které je stály lepší celkové umístění.

 

Celkově mladší:

Celkově starší:

CTIF mladší:

CTIF starší:

ZPV mladší:

ZPV starší:

Fotografie:| Vydáno dne 24. 11. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Soutěž mladých hasičů Štěpánovice 28. 9. 2014

 

Soutěž mladých hasičů  Štěpánovice 28. 9. 2014

 

      Na svátek sv. Václava odjela dvě družstva mladých hasičů na tréninkovou hasičskou soutěž do Štěpánovic. Družstva soutěžila ve štafetě CTIF a Závodu požárnické všestrannosti, kde nám udělalo radost družstvo mladších hasičů, které obsadilo druhé místo.

Celostátní hra plamen štafeta 400m CTIF - kategorie mladší: 

Celostátní hra plamen štafeta 400m CTIF - kategorie starší:

Celostátní hra plamen ZPV - kategorie mladší: 

Celostátní hra plamen ZPV - kategorie starší:

 

 | Vydáno dne 24. 11. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Noční soutěž Tedražice 27. 9. 2014

 

Noční soutěž  Tedražice 27. 9. 2014

 

     Za jasného avšak chladnějšího podzimního počasí se dne 27. 9. 2014 zúčastnila dvě družstva mužů tradiční noční hasičské soutěže v Tedražicích. Za umělého osvětlení se družstva utkala v požárním útoku, který byl částečně (nesmyslně) upraven místními pravidly. Družstvo A obsadilo  2.místo, béčko skončilo na 7. místě. Vyhrálo domácí družstvo SDH Tedražice. 

 

         Fotografie:| Vydáno dne 24. 11. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 31. 8. 2014

 

 

Přítomni: Johánek S., Přerost M., Frančík K., Voráček J., Křesák K st., Zahálka M., Černík L.

Nepřítomni: Procházka P., Makrlíková J.

 

 

1. Dne 18. 7. 2015 uspořádá SDH Zavlekov hasičskou soutěž ?Zavlekovský pohár?.

2. Byl odsouhlasen nákup 8 ks pracovních opasků.| Vydáno dne 09. 10. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dětský hasičský tábor Valcha 2014

   

     

      SDH Zavlekov uspořádal jako již každoročně pro svůj kolektiv mladých hasičů dětský hasičský tábor. Akce se konala ve dnech 8.-10.8. 2014 v areálu autocampu Valcha, kde bylo Obecním úřadem Zavlekov zajištěno zázemí pro zdárný průběh akce. Bohužel se letos zúčastnilo méně dětí než v předchozích letech, což bylo způsobeno jejich odjezdem na jiné prázdninové aktivity, ať už na dovolené s rodiči nebo na letní tábory.

Z hasičských dovedností si mladí hasiči procvičili hlavně požární útoky na břehu rybníku Valcha, čímž přilákali hojnou pozornost ubytovaných hostů autocampu, kteří tak měli na své dovolené trochu nezvyklého zpestření.

Dále proběhly různé soutěže ve střelbě ze vzduchovek, na terče nebo dřevěné špalíky.Z mimohasičských aktivit můžeme zmínit tradiční "Noční stezku odvahy", která je u dětí velmi oblíbená, i když jim nahání trochu strach... Opékání buřtů, návštěva diskotéky, pochodové cvičení, fotbalové a nohejbalové zápasy patřily k dalším aktivitám tradičního letního tábora.

Počasí bylo pěkné a vše proběhlo bez problémů, takže všichni zúčastnění byli jistě spokojeni a mají plno nových zážitků.

 

             Fotografie:

 | Vydáno dne 09. 10. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Memoriál Zdeňka Pikharta Číhaň 2. 8. 2014

    

     2. 8. 2014 se vydalo jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů na memoriál Zdeňka Pikharta do Číhaně. Družstva soutěžila v disciplině požární útok, kdy jako již tradičně sání vody probíhá z místního koupaliště. Obě družstva v sestavách "Co srpen" dal obsadila medailová umístění. Za příjemného letního počasí skončilo družstvo mužů na druhém místě za SDH Tedražice. Smíšené družstvo žen zvítězilo.

          Fotografie:| Vydáno dne 28. 09. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovský pohár 12. 7. 2014

        Dne 12. 7. 2014 uspořádal SDH Zavlekov již tradiční hasičskou soutěž Zavlekovský pohár. Soutěže se zúčastnilo 9. družstev mužů, dvě družstva žen a jedno družstvo dětí domácího sboru. V soutěži mužů, kdy družstva předvedla dva požární útoky, zvítězil dle očekávání SDH Čejkovy před SDH Zavlekov A. Zavlekov B obsadil 3. místo a Zavlekov ?C? 7. místo. V soutěži žen zvítězilo družstvo domácích. Celá soutěž včetně večerní velmi povedené volné zábavy, na které bylo znát příjemné letní počasí, byla provázena zvuky DJ Blábola. SDH Zavlekov děkuje všem sborům, které si našli čas v našlapané letní sezoně a přijeli do Zavlekova. Škoda jen, že účast sborů z okrsku Zavlekov byla opět jen více než symbolická. Proto se tyto sbory nemohou divit, když se SDH Zavlekov zúčastňuje jejich akcí pouze z povinnosti nebo vůbec.  

 

                  Fotografie:| Vydáno dne 04. 08. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Hasičská soutěž-Hrádek u Sušice 5. 7. 2014

       

     Dne 5. 7. 2014 odjelo smíšené družstvo SDH Zavlekov na hasičskou soutěž do Hrádku u Sušice. V kategorii mužů do 30. let skončilo družstvo na 4. místě.

 

            Fotografie:| Vydáno dne 04. 08. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 29. 6. 2014

Přítomni: Johánek S., Frančík K., Makrlíková J., Voráček J., Křesák K st., Melcová H., Fousová L.

Nepřítomni: Procházka P., Černík L., Přerost M., Zahálka M.

 

1. Výše diety pro jedno družstvo na hasičských soutěžích bude činit 500,- Kč.

2. Dne 12. 7. 2014 od 14.00 hod. uspořádá SDH Zavlekov hasičskou soutěž ?Zavlekovský pohár?.

    Startovné pro družstva mužů ? 100,- Kč.

    Bylo upřesněno zajištění občerstvení ? viz samostatný zápis. Poháry a diplomy zajistí p. Přerost M.

3. Dětský hasičský tábor v ATC Valcha se uskuteční ve dnech 8. ? 10. 8. 2014.

    Příspěvek sboru na tuto akci byl schválen ve výši 6000,- Kč.

4. Vzhledem k probíhající letní sezoně se natírání chatek v ATC Valcha dokončí koncem měsíce srpna

    nebo začátkem měsíce září 2014.

5. Budou zakoupeny 2 ks hadic ?C? pro mladé hasiče. Dotace od OSH Klatovy činí na tento nákup 30% z ceny.

6. SDH Zavlekov odevzdalo elektronický odpad firmě Elektrowin očekávaný zisk z akce cca 1500,- Kč.| Vydáno dne 04. 08. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oslavy 100. výročí založení SDH Hnačov - 21. 6. 2014

 

      Třetí červnovou sobotu 21. 6. 2014 se dvě družstva mužů SDH Zavlekov zúčastnila oslav 100. výročí založení sousedního sboru SDH Hnačov. V konkurenci 10. družstev obsadili naši hasiči v disciplíně požární útok, který byl po startu zpestřen pitím piva (či ledové limonády) a oblékáním pracovního opasku včetně přilby 3. a 5. místo.| Vydáno dne 04. 08. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Memoriál Slávy Horníka-Sedliště - 28. 6. 2014

 

        První prázdninovou sobotu dne 28. 6. 2014 se smíšené družstvo SDH Zavlekov zúčastnilo memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti u Nepomuka. Družstvo předvedlo dva útoky, jak dle pravidel OSH Klatovy, tak pro nás netradičně dle pravidel požárního sportu. Během provádění útoku družstva také překonávala různé překážky a nástrahy, které na ně pořádající SDH připravilo. SDH Zavlekov obsadil celkově 7. místo. Vítězem se stalo domácí SDH Sedliště. 


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 19. 07. 2014 | 1218 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Počasí
Návštěvnost
Celkem287864
Červen27265
Dnes101
Online1
Reklama

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti