Pátek  22. března 2019 --- Svátek má Leona Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
19.12.2018: Vložen zápis z ustavuijícího zasedání OZ
Fotogalerie
Zavlekov
Několik pohledů na dominanty Zavlekova.
zobrazení: 1806
známka: 1.50
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

 

       Dražba nemovitosti a pozemků v katastru obce Zavlekov část Plichtice:    

       dražební vyhláška    zde:| Vydáno dne 21. 07. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dočasná změna úředních hodin

  Dočasná změna úředních hodin:


Pondělí:  8:00  -  17:00

Středa:    8:00  -  17:00| Vydáno dne 29. 06. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Obec Zavlekov vyhlašuje výběrové řízení!

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Obec Zavlekov vyhlašuje výběrové řízení

na místo samostatné/ho pracovníka/pracovnice OÚ Zavlekov

ekonomická a správní činnost územního samosprávného celku.

 

Pracovní náplní bude:

 

- kompletní účtování hlavní a hospodářské činnosti obce, včetně aplikace DPH

- personální a mzdová agenda

- profesní úkony spojené s agendou obecního úřadu, administrativní práce

- zpracování rozborů hospodaření, spolupráce při sestavování rozpočtu, rozpočtových opatření a

  rozpočtového výhledu

- plnění úkolů vyplývajících z činnosti zastupitelstva obce

 

Platové zařazení:

 

8. - 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění


Požadavky:

- ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo obdobného zaměření

- praxe v oboru min. 2 roky

- znalost podvojného účetnictví, zpracování mezd, zpracování DPH

- uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Office, Outlook atd.)

- bezúhonnost, flexibilita

- organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi a ochota dále se vzdělávat

- praxe v samosprávě a státní správě výhodou

 

Písemnou přihlášku, která bude v souladu se zákonem č.312/2002 Sb. v platném znění § 6 odstavec 3 a 4 včetně strukturovaného životopisu, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručte v označené obálce "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" nejpozději do 17. července 2015

na adresu: Obecní úřad Zavlekov

                   Zavlekov 56

                   341 42 Kolinec

 

Kontaktní osoba:

Tomáš Prexl, starosta obce

tel: 724 180 792

e-mail: ou@zavlekov.jz.cz

 

Tato oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Zavlekov nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

V Zavlekově dne 29. června 2015| Vydáno dne 29. 06. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Očkování psů proti vzteklině

Oznámení

 

Očkování psů proti vzteklině

Dne: pátek 27.3.2015

Místo a čas:

Zavlekov u transformátoru - 16:00

Zavlekov u firmy LEASYN - 16:30


| Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 25. 03. 2015 | 228 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

!!! Oznámení pro občany !!!

 

!!! Oznámení pro občany !!!

 

 

Obecní úřad Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec 

Obec Zavlekov  upozorňuje občany na povinnost do 30.4.2015 zaplatit:

 

- poplatek ze psů (podle vyhlášky o místních poplatcích)

poplatek činí: za 1 psa 30,- Kč

                   za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

 

- nájemné z pronajatých pozemků (podle uzavřených nájemných smluv)

 

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

   poplatek činí: 500,- Kč za osobu na rok

                      250,- Kč za nezaopatřené dítě do věku 26 let na rok

                      250,- Kč za osobu nad 70 let na rok

                      500,- Kč za rekreační objekt na rok

   Odpadové nádoby jsou vyváženy 1x za 14 dní       

 

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti na OÚ nebo na běžný účet 4320351/0100. | Vydáno dne 12. 01. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Otevírací doba obecního muzea Zavlekov po dobu vernisáže

Otevírací doba obecního muzea Zavlekov po dobu vernisáže.


pátek        9.1.2015            1600 - 1700

neděle      11.1. 2015         1300 - 1400

úterý        13.1.2015          1600 - 1700

čtvrtek     15.1.2015          1600 - 1700

sobota      17.1.2015          1400 - 1500

neděle      18.1.2015          1400 - 1500

úterý        20.1.2015          1600 - 1700

čtvrtek     22.1.2015          1600 - 1700

sobota      24.1.2015          1400 - 1500

neděle      25.1.2015          1300 - 1600 - závěr výstavy s překvapením| Vydáno dne 09. 01. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Slavnostní vernisáž Ing. Jindřicha Lasíka

 | Vydáno dne 16. 12. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

4.ročník rozsvěcování vánočního stromku

 4.ročník rozsvěcování vánočního stromku

      V neděli 30. 11. 2014 se v obci Zavlekov na Klatovsku konal již 4.ročník rozsvěcování vánočního stromečku. Všechny návštěvníky přilákala vůně svařeného vína a vánoční atmosféra, návštěvníky srdečně přivítal starosta obce pan Vladislav Vaňourek, který byl také hlavním organizátorem celé akce.

   Poté již dostaly hlavní slovo děti ze Základní školy a školky v Zavlekově. Recitovaly zimní básně, zpívaly koledy a také hrály na dětské hudební nástroje, vše v doprovodu paní učitelky Zuzany Tomšíkové, Jany Krbcové a ředitelky mateřské školky Pavly Přerostové , které s nimi vystoupení nacvičily. Po dětském představení následovalo vystoupení Kolineckého pěveckého sboru. Nechybělo zde ani sladké občerstvení, které zdarma připravily zavlekovské hospodyňky a teplé nápoje placené  z obecní kasy. Stánek z tímto občerstvením  zajistili a hosty obsluhovali manželé Novákovi. O ozvučení se postaral Dušan Mertl alias DJ Blábol. Chladné  počasí návštěvníkům nevadilo, vhod přišly teplé nápoje v podobě nealkoholického punče pro děti a vánočního svařáku. Připravený punč a svařák návštěvníky dostatečně zahřál.

     První adventní neděle strávená v této romantické předvánoční atmosféře se účinkujícím i divákům velmi povedla a budeme se těšit na další ročníky

 

       Fotografie:| Vydáno dne 04. 12. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

4. Ročník rozsvícení vánočního stromu


| Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 16. 11. 2014 | 217 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Návštěvní doba obecního muzea Zavlekov

 | Vydáno dne 03. 07. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Historický trh a otevření muzea na špejcharu

 

    Dne 15. 6. 2014 bylo při pouti v Zavlekově slavnostně otevřeno muzeum kamenictví na špejcharu. Na tomto místě byla dříve nová tvrz, která zanikla a v 16. století, jak potvrdily expertízy zde prováděné, byl postaven špejchar. S vybudováním muzea pomohli občané ze vsi, kteří věnovali, či zapůjčili nádherné exponáty, či fotografie, které jste mohli při návštěvě musea spatřit. Na fotografiích promítaných v muzeu jste mohli vidět své příbuzné, známé, přátele, či dokonce sami sebe a zavzpomínat tak na staré dobré časy.V nejvyšším patře muzea měli expozici děti ze základní a mateřské školy v Zavlekově, kde byly vystaveny výtvarně zajímavé ruční práce z družiny vedené Zuzanou Tomšíkovou. Další zajímavostí zde byli letecké snímky Zavlekova a okolí, které zde vystavoval místní pan farář Ing. Mgr. Václav Salák.Byly zde vystaveny též kvalitní výtvory učňů z SOU Oselce, které můžete vidět ve fotogalerii. Na prostranství před budovou muzea měla agentura SUMUS - historická řemesla stánky, kde se nacházely ukázky historických řemesel umělecké kovářství, paličkování krajek, háčkování, drátkování a další. Největší zásluhu na otevření muzea má P.Šipla za pomoci obecního úřadu a p. Vaňourka.

 

 

Z tohoto slavnostního dne vám přinášíme i krátký rozhovor s panem Šiplou, kterého spolu s dalšími napadlo toto muzeum ve vsi otevřít na zavlekovskou pouť.

 

Veronika Hnojská:    Jak jste spokojený s návštěvností?

p.Šipla:   ?Já bych řekl, že je to hezké. Lidem se to líbí, jsou spokojení. Po všech těch starostech to za to stálo.?

 

Veronika Hnojská:    Jak to vidíte do budoucna s muzeem kamenictví v Zavlekově?

p.Šipla:   ?Chtěli bychom to nechat otevřené do konce srpna. Na neustálý provoz však nejsou finance. První sobotu v srpnu 2. 8. 2014 bychom chtěli udělat oživení hradu i špejcharu. Budou zde šermíři, tanečnice, divadelníci a spoustu další zábavy i s historickým trhem. Museum bude otevřeno vždy k dispozici turistům po předchozí domluvě. Chtěli bychom udělat to, že když se domluví skupina lidí, bude museum otevřeno dle potřeby. Pro školní výlety je možno využít specializovaného průvodce, který žákům přiblíží tématiku kamenictví a zavlekovského okolí. ?

 

Veronika Hnojská:    Vyskytly se nějaké problémy s přípravou expozice?

p.Šipla:    ?Problémy se vyskytly, ale jsou od toho, aby se řešily. Samozřejmě se vyskytly problémy ohledně financování expozice, proto jakákoliv podpora je zde vítána, abychom mohli uskutečnit akci 2.8.2014.?

 

Za tento rozhovor děkuji panu Šiplovi. Rozhovor provedla Bc. Veronika Hnojská.

Na tuto expozici se dne 15.6.2014 přišlo podívat neuvěřitelných 358 dospělých lidí.

A nakonec bychom chtěli všechny pozvat 21.6.2014 ve 14:00 na Dětský den  dětí v Zavlekově na fotbalovém hřišti a 2.8.2014 na  akci připomenutí hradu a špejcharu.

 

Fotografie:| Vydáno dne 16. 06. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

INFORMACE PRO OBČANY

Od 17.března 2014 byla uzavřena ordinace praktického lékaře v Nalžovských Horách. Na základě oznámení MUDr. Löffelmanna  ze dne 18.března se tak stalo přechodně z vážných organizačních důvodů.

Dne 4. 4. 2014 bylo doručeno Městskému úřadu

v Nalžovských Horách oznámení o ukončení

smluvního vztahu mezi VZP a MUDr.Löffelmannem na ukončení  ordinace v Nalžovských Horách s platností od 1.dubna 2014.

Všem registrovaným pacientům z obvodu Nalž.Hory  je zajištěna základní zdravotní péče v ordinaci na Poliklinice Horažďovice.

Městský úřad v Nalžovských Horách trvá na zachování ordinace praktického lékaře v Nalžovských Horách.

Byla požádána Všeobecná zdravotní pojišťovna o zajištění pokračování zdravotní péče pro pojištěnce správního území  Nalžovských Hor, Zavlekova, Hradešic a Tužic.| Vydáno dne 04. 05. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Žádost o vydání voličského průkazu

Volby do Evropského parlamentu

konaná ve dnech 23.05.a 24.05.2014

 

 

 Žádost o vydání voličského průkazu      zde:| Vydáno dne 21. 03. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

POZOR OZNÁMENÍ !!!!!

OZNÁMENÍ

 z vážných organizačních důvodů došlo k přechodnému uzavření ordinace MUDr. Josefa Löffelmanna v Nalžovských Horách.

Ordinuje se v ambulanci na Poliklinice v Horažďovicích v níže uvedených ordinačních hodinách:

 

 

Po     7.00 - 12.00 hod

Út                                       13.00 - 17.00 hod

St      7.00 - 12.00 hod

Čt                                       13.00 - 17.00 hod

Pá     7.00 - 12.00 hod| Vydáno dne 21. 03. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Rozpočet obce Zavlekov na rok 2014

Rozpočet obce Zavlekov na rok 2014:   zde| Vydáno dne 12. 01. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počasí
Návštěvnost
Celkem267293
Březen19196
Dnes104
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (1703 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (1376 hl.)
 
Tak trochu. (1395 hl.)
 
Vůbec ne. (1412 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5886

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti