SDH Zavlekov historie

1931 – Zavlekovští  hasiči

Vzpomínku věnuje sestra Františka Zajíčková, choť řid. učitele.

Horní řada zleva: Petráň Emanuel, Křesák František ml., Brejcha Vavřinec č.50.

Druhá řada zhora zleva: Štrunc Fr., Šabek, Šíma (Pazderna), Hoffner  , Frančík Fr. Mladice (U Kašparů).

Třetí řada zleva: Pacholík (Poklasný), Machulda, Maděra František (Medek), Přerost P., ? , Hejduk Fr. (U Bošků)

Čtvrtá řada zleva: Křesák Fr. st., Mašek (od Pošty), Zajíčková Fr., Přerost (Kupec), Přerost (Kovář)

Pátá řada zleva: Přerost (Jamský), Petráň Antonín (Mladice)