Schůze výboru SDH Zavlekov dne 21. 6. 2018

Autor: Luděk Černík <cernik(at)stafiko.cz>, Téma: SDH, Vydáno dne: 29. 06. 2018

 

Přítomni: Johánek S., Černík L., Přerost M., Zahálka M., Frančík K., Voráčková I., Fous J., Procházka P., Křesák K. st., Melcová H.,

               Křesák K ml.

Nepřítomni: Voráček J.

 

1. Bylo projednáno organizační zajištění hasičské soutěže "Zavlekovský pohár" a následující taneční zábavy - Kabát revival,

    které se konají dne 7. 7. 2018 na hřišti v Zavlekově.

2. Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 6000,- Kč na dětský stanový tábor mladých hasičů v ATC Valcha.

3. Dne 25. 8. 2018 uspořádá sbor společně s MS Zavlekov akci pro děti pod názvem "Zavlekovská stezka"