Závěrečný účet 2017

Autor: admin <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Archív úřední desky, Vydáno dne: 15. 03. 2018

 

Návrh závěrečného účtu Obec Zavlekov 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  

Příloha k 31.12. 2017 ZŠ a MŠ Zavlekov

Příloha k 31.12.2017 Obec Zavlekov 

Rozvaha k 31.12.2017 Obec_Zavlekov

Rozvaha k 31.12.2017 ZŠ a MŠ Zavlekov

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Obec_Zavlekov

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 ZŠ a MŠ Zavlekov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni USC Zavlekov za rok 2017