Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov č. 1/2017

Autor: admin <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 08. 03. 2017

  Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov č. 1/2017 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zavlekov

 zde otevřít: