Obecně závazné vyhlášky obce Zavlekov č.1-3/2016

Autor: admin <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 08. 02. 2016

  Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov č. 1/2016 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 zde otevřít:

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov č. 2/2016

o místním poplatku ze psů.

 zde otevřít:

 


Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov č. 3/201

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

zde otevřít: Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!