Ceník pro sezónu 2015

Autor: Maxa Rostislav <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: ATC Valcha, Vydáno dne: 07. 04. 2015

Ceník pro sezónu 2015

Schválení ceníku  v ATC Valcha za rok 2015

Předseda finančního výboru obce  pan Josef Voráček přednesl zastupitelstvu návrh ponechat ceny v ATC Valcha  na  rok 2015 v relacích roku 2014.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015 ve výši cen roku 2014. Je potřeba doměřit pozemky využívající stálí karavanisté a upravit nájemní smlouvy dle skutečně využívaných metrů pronajaté plochy.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015.                    9:0:0

 Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!