Schůze výboru SDH Zavlekov dne 16. 2. 2013

Autor: Luděk Černík <cernik(at)stafiko.cz>, Téma: SDH, Vydáno dne: 21. 02. 2013

 

Přítomni:       Johánek S., Přerost M., Zahálka M., Procházka P., Frančík K., Černík L., Křesák  K.st.,Vaňourek V., Melcová H.,
Nepřítomni:  Voráček J., Makrlíková J.
1.     Hasičská soutěž „Zavlekovský pohár“ se uskuteční dne 27. 7. 2013.
2.     Příspěvek sboru na činnost okrsku byl odsouhlasen ve výši 1000 Kč.
3.     Sbor zakoupí 9 ks přileb pro mladé hasiče.
4.     Rozdělovník klíčů od hasičské zbrojnice:
a) Hlavní vchod+vrata – Přerost M., OÚ, Melcová H., Procházka P.
b) Hlavní vchod – Křesák K. st.
c) Vrata+průchod – Zahálka M.
V případě konání jakékoliv akce v hasičské zbrojnici, budou klíče od zbrojnice k zapůjčení výhradně u velitele sboru pana Přerosta M.!Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!