Schůze výboru SDH Zavlekov dne 9. 7. 2012

Autor: Luděk Černík <cernik(at)stafiko.cz>, Téma: SDH, Vydáno dne: 02. 09. 2012

 

Přítomni : Johánek S., Přerost M., Procházka P., Frančík K., Křesák K., Zahálka M., Černík L., Voráček J., Makrlíková J.,    
                   Melcová H., Fousová L.
Nepřítomni : -
 
1. Tábor mladých hasičů se uskuteční v autocampingu Valcha ve dnech 10. – 12. 8. 2012. SDH přispěje na akci částkou ve
     výši 6.000,- Kč.
2. Zajištění hasičské soutěže v Zavlekově dne 21. 7. 2012. – vstup Křesák K ml., Přerost R., Fous F ml., Honzík Z.
    Občerstvení - viz samostatný zápis.
3. Bude vydána brožura o historii SDH Zavlekov – 100 ks.
    Další schůze SDH se bude konat dne 16. 7. 2012.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!