Výroční valná hromada SDH Zavlekov dne 7. 1. 2012

Autor: Luděk Černík <cernik(at)stafiko.cz>, Téma: SDH, Vydáno dne: 18. 01. 2012

  

             Výroční valné hromady SDH Zavlekov se zůčastnilo 38 členů sboru a dva hosté, starosta obce
         pan Vaňourek a   zástupce okrsku pan Nováček.
  
1.     Zahájení valné hromady a přivítání hostů provedl pan Karel Frančík,
         který zároveň seznámil přítomné, že  z funkce starosty sboru odstoupil pan Kočí.
2.     Zprávu velitele o činnosti sboru přednesl pan Přerost.
3.     Zprávu pokladníka sboru přednesla paní Makrlíková.
4.     Zprávu revizní a kontrolní komise přednesl pan Johánek.
5.     Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesla paní Melcová.
6.     Předání vyznamenání členům sboru za dlouholetou činnost.
7.     Vystoupení starosty obce pana Vaňourka na téma spolupráce
        obce a sboru včetně nastínění možnosti rekonstrukce hasičské zbrojnice.
8.     Vystoupení pana Nováčka, který nás seznámil s místem a časem konání
        okrskové soutěže, která se bude konat dne 26. 5. 2012 v Číhani.
9.     Přijetí nových členů SDH Zavlekov.
10.   Zajištění hasičského bálu dne 11. 2. 2012 :
a)     Vstup – Hnojská M., Voráček J., Černík B.
b)    Tombola – Zahálka M., Fous J. – tombola se bude vybírat dne 8. 2. 2012 od 18.00 hodin v restauraci „Na poště“.
c)     Dámská volenka – Procházka P., Makrlík A.
d)    Šatna – Přerost R., Křesák K.
e)     Pozvánky – Fousová L., Přerost R., Tengler K. ml., Vaňourková V., Fous J., Křesák K., Kindelmann V., Voráček J.
11.     Proběhla tajná volba nového starosty sboru. Starostou sboru byl zvolen pan Stanislav Johánek.
12.     Schválení usnesení valné hromady.