Informace k bezhotovostní platbě

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

  • poplatek činí : 500,- Kč na osobu za rok
  • 250,- Kč za nezaopatřené dítě do věku 26 let na rok
  • 250,- Kč za osobu nad 70 let na rok
  • 500,- Kč za rekreační objekt na rok

Odpadové nádoby jsou vyváženy  1 x za 14 dní.

Nájemné z pronajatých obecních pozemků (dle platné nájemní smlouvy).

Poplatek ze psů  (podle vyhlášky o místních poplatcích).

  • poplatek činí: za 1  psa 30 Kč,-
  • za druhého a každého dalšího psa 100 ,- Kč

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti na OÚ nebo na běžný účet 4320351/0100 s příslušným variabilním symbolem.

Variabilní symboly k bezhotovostním platbám:

Kódy poplatků:

Komunální odpad1
Nájemné z pozemku7
Poplatek ze psů3

Kódy vesnic:

Zavlekov 10
Zavlekov chaty ( E ) 20
Mladice 30
Plichtice 40
Plichtice chaty ( E ) 50
Skránčice 60
Skránčice chaty ( E ) 70
Vlčnov 80
Vlčnov chaty ( E )90

Variabilní symbol tvoří:  kód poplatku + kód vesnice + č.p. ( nebo č. ev. )

Příklad: poplatek za komunální odpad Zavlekov 56:   11056